BOARD 2014/15

President

Shishir Humagain

Vice president

Kabi Raj Dahal

Secretary

Suraj Koirala

Vice secretary

Pradip Acharya

Treasurer

Prabash Khatiwada

Members

Nabu Giree

Abhishek Basnet

Bishal Karki

Ganuja Guragain

Rahul Aryal

Samina Pun